Servis Hizmetleri

Basınçlı havada enerji verimliliği servis hizmetlerimizle enerji maliyetlerinizi ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı oluyoruz. Servis hizmetlerimize göz atın.

 • Basınçlı Hava Enerji Verimliliği Analizi
 • Basınçlı Hava Kaçak Tespiti
 • Kompresör Enerji Verimliliği Analizi
 • Basınçlı Hava Kalitesi Analizi
 • Basınçlı Hava Sistem Tasarımı

1. Basınçlı Hava Enerji Verimliliği Analizi Etüt Hizmeti

Basınçlı Hava Sistemi’nin detaylı analizini ve potansiyel tasarruf imkanlarını ortaya çıkaran detaylı bir rapor. Bu sayede karar alıcılar ve teknik personel için enerji verimliliği yol haritası oluşturulmuş olur. Servis hizmeti kompresör kurulu gücünden bağımsız olarak 2 iş günü sürmektedir.

Mevcut Durumun Analizi
 • Kompresörler
 • Şartlandırma Ekipmanları
 • Kompresör Dairesi
 • Mekanik Tesisat
 • Hava Kalitesi
 • Hava Tüketimi
 • Kayıplar
Potansiyel Tasarruf Noktaları
 • Kaçaklar
 • Basınç Düşüşü
 • Kompresör Basınç Ayarı
 • Tüketim Optimizasyonu
 • Statik Tüketim
 • Verimliliği Artırıcı Öneriler
Analiz Edilen Parametreler
 • Basınç, Basınç Kaybı, Debi
 • Hava Kalitesi
 • Demo Kaçak Tespiti
 • Tesisat Boyutlandırması
 • Basınçlı Hava Maliyeti
 • Tasarruf Potansiyeli
 • Yol Haritası

Servis Kodu: S1

2. Basınçlı Hava Kaçak Tespiti Servis Hizmeti

Pnömatik sistemlerde enerji verimliliğini etkileyen en önemli unsur hava kaçaklarıdır. Birçok endüstriyel tesiste önemsiz olarak nitelendirilen kaçaklar ciddi bir maliyete neden olmaktadır. Endüstriyel tesislerde basınçlı havanın verimli kullanımını sağlamak amacıyla kaçak seviyesi en aza indirgenmeli, ultrasonik dedektörle periyodik olarak kaçak tespit uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Servis hizmeti günlük olarak tekliflendirilmektedir.

Servisin Kapsamı
 • Alanında uzman personel tarafından kompresörden pnömatik ekipmanlara kadar ultrasonik cihazla tüm kaçakların tespiti
 • Bölüm / makine bazlı fiziksel ve dijital etiketleme
 • Kaçakların lt/dk ve yıllık maliyet olarak gösterimi
 • IS0 50001 formatına uygun tüm detayları ve fotoğrafları içeren detaylı raporlama
 • Kaçak tamiri için gerekli aksiyon ve parça kodlarını görüntüleyin
 • Verilere gerçek zamanlı erişim ve değiştirme imkanı ile süreci interaktif olarak yönetin
 • Kaçakların neden olduğu karbon ayak izinizi öğrenin
 • Bakım ekibine geribildirimde bulunun
 • Bakım planı yapın

Servis Kodu: S2

3. Kompresör Enerji Verimliliği Analizi

Kompresörler, endüstriyel tesislerde enerji tüketimi açısından değerlendirildiğinde büyük bir paya sahiptir. Kompresör verimliliği, işletmenin enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu bakımından önem arz etmektedir. Spesifik enerji tüketiminin de belirlendiği servis hizmeti kompresör adet göz önünde bulundurularak tekliflendirilmektedir.

Servisin Kapsamı
 • Kompresör hava üretimi ölçümü (ıslak taraf)
 • Kompresör enerji tüketimi ölçümü
 • Kompresör basınç ölçümü
 • Hava hızı ölçümü
 • Ölçülen verilerin kayıt altına alınması ve sınıflandırılması
 • Spesefik enerji tüketimi hesabı
 • Kompresör verimliliği hesabı
 • Kompresör dairesi yerleşim analizi
 • Ayrıntılı raporlama

Servis Kodu: S3

4. Basınçlı Hava Kalitesi Analizi (ISO8573-1:2010)

Basınçlı hava kalitesi, içeriğinde bulunan partikül, nem ve yağ gibi kirleticilerin muhteviyatına göre sınıflandırılmakta; makine kullanılabilirliği, proses güvenilirliği ve ekipman kullanım ömrüne direkt etki etmektedir. Literatürde basınçlı hava kalitesi, ISO8573-1:2010 basınçlı hava kalite standardı dikkate alınarak tanımlanmaktadır. Bu standart ölçüm yapılan konumdan bağımsız olarak basınçlı havayı içeriğinde bulunan partikül, nem ve yağ gibi kirleticilerin miktarlarına göre sınıflandırmaktadır. Servis hizmeti ölçüm noktası sayısı göz önünde bulundurularak tekliflendirilmekte olup, ölçüm sonrasında ISO8573-1:2010 uyarınca Basınçlı Hava Kalitesi Ölçüm raporu düzenlenmektedir.

Servisin Kapsamı
 • Ölçüm noktasına kadar olan şartlandırma ve hattın görsel olarak incelenmesi
 • Yağ miktarının ölçülmesi (ISO8573 Class 2’ye kadar)
 • Nem miktarı ve çiğlenme noktası sıcaklığının ölçülmesi (ISO8573 Class 1’e kadar)
 • Ölçüm noktasındaki sıcaklık ölçümü
 • Sonuçların raporlanması
 • Sonuçların analizi ve gerekiyorsa iyileştirme önerileri
 • Opsiyonel: Partikül ölçümü (ISO8573 Class 1’e kadar)

Servis Kodu: S4

5. Basınçlı Hava Sistem Tasarımı ve Mekanik Taahhüt

Basınçlı hava dış ortamdan alınan atmosfer havasının bir kompresör kullanılarak belirli bir oranda sıkıştırılması ile elde edilmektedir. Elektrik enerjisinin olduğu her yerde elde edilebilen ve depolanabilir olması nedeniyle endüstride en çok tercih edilen enerji kaynaklarından birisidir. Basınçlı havanın verimli kullanımında öncelik ekipmanların doğru seçimi, kompresör dairesinin yerleşimi ve hattın projelendirilmesidir. İşletmenizin basınçlı hava sisteminin projelendirilmesi ve mekanik tesisat taahhüt işleri için lütfen bizimle iletişime geçin.

Servisin Kapsamı
 • Kompresör dairesi yerleşimi analizi
 • Ekipman yerleşimi
 • Mekanik tesisat boyutlandırma hesabı
 • Akış hızlarının ve basınç kayıplarının hesabı
 • Basınçlı hava sisteminin tasarımı
 • 3D ve 2D proje detayı
 • Mekanik tesisat taahhüt

Servis Kodu: S5